Här är en samling referensartiklar som jag hänvisar till i min faktabeskrivning av hasselsnoken. Listan utökas i takt med att det skrivs mer och att jag hinner läsa...

Referenser

Ahlén, I., Andrén, C. & Nilsson, G. 1995. Sveriges grodor, ödlor och ormar. Naturskyddsföreningen. Helsingborg.

Ahlén, I. & Tjernberg, M. (red) 1996. Rödlistade ryggradsdjur i Sverige – Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Andrén, C. & Nilson, G. 1976. Hasselsnoken (Coronella austriaca) – en utrotningshotad ormart! Fauna & Flora 71: 61-76.

Andrén, C. & Nilson, G. 1979. Hasselsnoken (Coronella austriaca) i Norden – en isolerad och ekologiskt särställd ras? Fauna & Flora 74: 89-96.

Bergman, J. 1985. Kopparödlans blåfläckiga varietet i Sverige. Fauna & Flora 80: 256-259.

Bond, J. M., Porteous, R., Hughes, S., Mogg, J., Gardner, M. G. och Reading, C. J. 2005. Polymorphic microsatellite markers, isolated using a simple enrichment procedure, in the threatened smooth snake (Coronella austriaca). Molecular Ecology Notes 5: 42-44.

de Bont, R. G., van Gelder, J. J. & Olders, J. H. J. 1986. Thermal ecology of the smooth snake, Coronella austriaca Laurenti, during spring. Oecologica  69: 72-78.

Böhme, W. 1993. Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Schlangen (Serpentes) I. 199-245. AULA-Verlag Wiesbaden. Universitätsdrukerei Stürtz, Würzburg.

Cabido, C., Gonzalo, A., Galán, P., Martín, J. och López, P. 2004. Chemosensory predator recognition induces defensive behaviour in the slow-worm (Anguis fragilis). Canadian Journal of Zoology 82: 510-515.

Cooper, J. E. & Davies, O. 1997. Studies on morbidity and mortality in smooth snakes (Coronella spp.). Herpetological Journal 7: 19-22.

Drobenkov, S. M. 1995. Comparative analysis of the Feeding of Sympatric Snakes Vipera berus (L.), Natrix natrix (L.), and Coronella austriaca (Larus.). Russian Journal of Ecology 26: 197-201.

Drobenkov, S. M. 2000. Ecology of smooth snake (Coronella austriaca Laur.) in Belarus’. Russian Journal of Herpetology 7: 135-138.

Gelder, J. J. van, Olders, J. H. J, Mertens, L. A. J. M., Kersten, H. L. M. 1988. Field identification of the sex of the smooth snake (Coronella austriaca Larurenti). Journal of  Herpetology 22: 53-60.

Gent, A. H. & Spellerberg, I. F. 1993. Movement rates of the smooth snake Coronella austriaca (Colubridae): A radio-telemetric study. Herpetological Journal 3: 140-146.

Gislén, T. & Kari, H. 1959. Zoogeographi of the Swedish Amphibians and Reptiles. Acta Vertebratica 1: 193-397. Almquist & Wiksell, Stockholm.

Goddard, P. 1984 Morphology, growth, food habits and population characteristics of the Smooth snake Coronella austriaca in southern Britain. Journal of Zoology 204: 241-257.

Gärdenfors, U. (ed) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005 – The 2005 Red List of Swedish Species. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Kéry, M. (2002): Inferring the absence of a species – a case study of snakes. Journal of Wildlife management 66: 330-338.

Larsson, M. A. 1994. Radiopejling av HASSELSNOKEN (Coronella austriaca) Laurenti, 1769 Colubridae – en studie av habitatval, hemområde och temperaturreglering i sydvästra Sverige. Examensarbete vid Göteborgs Universitet, zoologiska institutionen, avdelningen för ekologisk zoologi.

Luiselli, L. & Capizzi, D. 1997. Influences of area, isolation and habitat features on distribution of snakes in Mediterranean fragmented woodlands. Biodiversity and Conservation 6: 1339-1351.

Luiselli, L., Capula, M. & Shine, R. 1996. Reproductive output, costs of reproduction, and ecology of the smooth snake, Coronella austriaca, in the eastern Italian Alps. Oecologica 106: 100-110.

Mutz, T. & Glandt, D. 2004. Künstliche Versteckplätze als Hilfsmittel der Freilandforschung an Reptilien unter besonderer Berücksichtigung von Kreuzotter (Vipera berus) und Schlingnatter (Coronella austriaca). Mertensiella 15: 186-196.

Najbar, B. 2001A. Reproduction of Coronella austriaca Laur., 1768 in the Lubuskie region (western Poland) in the years 1995-2000. Bulletin of the polish academy of sciences biological sciences 49: 25-31.

Najbar, B. 2001B. The diet of Coronella austriaca Laur., 1768 in the Lubuskie region (western Poland). Bulletin of the polish academy of sciences biological sciences 49: 33-39.

Patterson, J. W. 1990. Field body temperatures of the lizard Anguis fragilis. Amphibia-Reptilia 11: 295-306.

Podloucky, R. & Waitzmann, M. 1993. Lebensraum, Gefährdung und Schutz der Schlingernatter (Coronella austriaca Laurenti 1768) im Norddeutchen Tiefland und in den Mittelgebirgslagen Südwestdeutchlands. Mertensiella 3: 59-76.

Reading, C. J. 2004A. Age, growth and sex determination in a population of smooth snakes, Coronella austriaca in southern England. Amphibia-Reptilia 25: 137-150.

Reading, C. J. 2004B. The influence of body condition and prey availability on female breeding success in the smooth snake (Coronella austriaca Laurenti). Journal of Zoology 264: 61-67.

Rüdeberg, S. I. 1955. Studier över sandödla sommaren 1954 med speciell inriktning på artens parning och embryologi. Fauna & Flora 50: 83-107.

Rugiero, L., Capula, M., Filippi, E. & Luiselli, L. 1995. Food habits of Mediterranean populations of the smooth snake (Coronella austriaca). Herpetological Journal 5: 316-318.

Sauer, A. 1994. Methode zur Indentifizierung der Schlingernatter (Coronella austriaca). Salamandra 30: 43-47.

Sohlman Wiessing, A. 2004. Habitat analysis of the smooth snake (Coronella austriaca). Thesis for Degree of Master of Science in Biology. Örebro University.

Spellerberg, I. F. 1974. Saving the smooth snake. – I: Andrén, C. & Nilson, G. 1976. Hasselsnoken (Coronella austriaca) – en utrotningshotad ormart! Fauna & Flora 71: 61-76.

Spellerberg, I. F. & Phelps, T. E. 1977. Biology, general ecology and behaviour of the snake, Coronella austriaca Laurenti. Biological Journal of the Linnean Society 9: 133-164.

Strömberg, G. 2004. Hasselsnokens utbredning i Blekinge. Fauna & Flora 99: 18-20.

Wolfgang, V. & Meir, B. 1988. Verbreitung und Habitatwahl der Schlingnatter Coronella austriaca Larurenti, 1768 in Nordostbayern. Salamandra 24: 7-15.